Đọc báoTin nhanh

Petrotimes

Báo điện tử Petrotimes, tin tức 24h

Nhãn:

Về Petrotimes

Trong hành trình 10 năm, Năng lượng Mới – PetroTimes, cơ quan ngôn luận của ngành Dầu khí đã luôn đi đầu trong việc thông tin tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; phản ánh mọi mặt hoạt động của ngành Dầu khí; vai trò, vị thế, trọng trách và những đóng góp ý nghĩa của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đối với nền kinh tế; là diễn đàn có uy tín kết nối, chia sẻ thông tin với các nhà quản lý, các nhà khoa học, doanh nhân và những thế hệ người lao động Dầu khí qua các thời kỳ.

Năng lượng Mới – PetroTimes luôn giữ vững tôn chỉ mục đích, tuyên truyền hiệu quả cho chuyên ngành năng lượng và kinh tế kỹ thuật Dầu khí, đồng thời cung cấp đa dạng thông tin, phục vụ bạn đọc ngoài ngành với nội dung sâu sắc, có phong cách, góc nhìn riêng… tạo dựng được uy tín trong xã hội, nhiều chuyên mục khác biệt so với các báo, tạp chí trên thị trường.

Petrotimes

Năng lượng Mới – PetroTimes luôn kịp thời thông tin về định hướng, chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội trong hệ thống đến các đơn vị thành viên, đến toàn thể người lao động Dầu khí, góp phần tích cực lan tỏa Văn hóa Dầu khí, khơi dậy nhiệt huyết và lý tưởng của CBCNV ngành Dầu khí, góp phần động viên khích lệ người lao động toàn ngành phát huy tinh thần Dầu khí, tích cực, hăng hái thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Bên cạnh đó, Năng lượng Mới – PetroTimes cũng phản biện kịp thời về các cơ chế, chính sách đối với các hoạt động của ngành, đưa ra các giải pháp, đề xuất để các cơ quan quản lý Nhà nước kịp thời quan tâm xem xét, điều chỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi mặt hoạt động của ngành, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động Dầu khí. Tạp chí thường xuyên có những tuyến bài, phóng sự sinh động về hoạt động của các đơn vị thành viên Tập đoàn trên các công trình trọng điểm, giúp các đơn vị, doanh nghiệp tuyên truyền, quảng bá thương hiệu sản phẩm; tìm kiếm đối tác đầu tư, liên kết kinh doanh với các doanh nghiệp khác trong và ngoài nước; quảng bá các mô hình SXKD có hiệu quả, phổ biến các ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến nhằm giúp các doanh nghiệp học tập để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Tạp chí thường xuyên đưa tin, bài, phóng sự phản ảnh sâu sắc những gian nan thử thách của người dầu khí; kịp thời tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, lao động sáng tạo; việc đổi mới, ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ mới, mô hình quản trị mới vào sản xuất kinh doanh; việc tăng cường tiết kiệm, sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong sự nghiệp phát triển ngành kinh tế trụ cột của đất nước, đảm bảo an ninh quốc gia, chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Năng lượng Mới – PetroTimes luôn tiếp cận sâu sát với các đơn vị đang gặp khó khăn, viết bài, đưa thông tin phản ảnh thực tế, phân tích, đánh giá khách quan và công bằng để nhân dân hiểu rõ hơn về những đóng góp to lớn của ngành Dầu khí đối với kinh tế xã hội của đất nước, những nỗ lực vượt qua khó khăn của người Dầu khí, tinh thần xả thân cống hiến của các thế hệ người lao động.

Ngành Dầu khí Việt Nam là ngành kinh tế kỹ thuật trụ cột của nền kinh tế với đóng góp lớn vào tổng thu ngân sách hàng năm; Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam là tập đoàn mạnh hàng đầu của đất nước, có đội ngũ đông đảo trên 60 ngàn lao động, có thương hiệu và uy tín ở trong và ngoài nước, hội nhập sâu rộng và toàn diện nhất, có cơ sở vật chất và quy mô hoạt động lớn nhất, tổng mức đầu tư lớn nhất và địa bàn hoạt động rộng nhất (quan hệ hợp tác đầu tư với gần 20 quốc gia trên thế giới)… so với các tập đoàn và ngành kinh tế khác. Hiện nay, với hệ thống cơ sở vật chất công nghiệp dầu khí hoàn chỉnh, đồng bộ từ tìm kiếm, thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí, đến công nghiệp khí, công nghiệp điện và dịch vụ dầu khí…, hoạt động của Tập đoàn luôn tác động toàn diện, rõ nét đối với nhiều lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ của đất nước, đặc biệt là ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại ở nhiều địa phương. Vì vậy, công tác truyền thông đối với hoạt động của Tập đoàn được coi như một trong những yếu tố tiên quyết cho phát triển bền vững và Năng lượng Mới – PetroTimes là một trong những đơn vị được giao trọng trách đó, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức xã hội về vị trí, vai trò của Tập đoàn đối với sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước.

Thống kê số liệu

Hướng dẫn liên quan

Chưa có bình luận

Chưa có bình luận...