Đọc báoTin nhanh

Báo Tin Tức

Báo Tin Tức Thông Tấn Xã Việt Nam, Tin tức thời sự

Nhãn:

Giới thiệu

Báo Tin Tức

Báo Tin tức là một trong những đơn vị thông tin hàng đầu của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), là một Kênh thông tin của Chính phủ do TTXVN phát hành. Hiện tại, báo Tin tức có ba sản phẩm thông tin chính:

– Tuần Tin tức gồm 20 trang, trong đó có 8 trang in 4 mầu, in tại Hà Nội, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh chức năng là tờ báo chính trị – xã hội quan trọng nhất của TTXVN, báo Tuần Tin tức còn được xác định là kênh thông tin chính thức của ba Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Báo được phát hành rộng rãi trên cả nước vào thứ Năm hằng tuần, chuyển tải những thông tin cập nhật về các lĩnh vực thời sự, chính trị, kinh tế, xã hội… trong nước và quốc tế; tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; thực hiện một trong những chức năng của TTXVN là cải chính thông tin sai lệch, định hướng thông tin và dư luận… Các chuyên trang Vấn đề hôm nay, Phóng sự, Kinh tế, Xã hội…; Chuyên đề Tây Bắc- Tây Nguyên- Tây Nam Bộ phân tích chuyên sâu, nhiều chiều vào một vấn đề được nhiều người quan tâm, đã tạo ra bản sắc riêng cho báo Tuần Tin tức.

– Báo điện tử Tin tức có địa chỉ www.baotintuc.vn, được cập nhật liên tục trong ngày với những thông tin chính xác, phong phú, đáng tin cậy, đã trở thành “món ăn tinh thần” của đông đảo độc giả.Báo điện tử www.baotintuc.vn có số lượng độc giả truy cập hàng đầu của TTXVN, phục vụ độc giả trong nước và hơn 100 quốc gia trên thế giới; được các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước đánh giá là nguồn thông tin định hướng chính xác, nghiêm túc, tin cậy; thông tin cập nhật, đa dạng, hấp dẫn. Thông tin trên www.baotintuc.vn luôn bảo đảm theo đúng đường lối, quan điểm của Đảng và các chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh với những luận điệu thù địch, tư tưởng sai trái trong xã hội; cải chính những thông tin sai lệch, định hướng dư luận phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước; tiếp cận sinh động cuộc sống và chuyển tải bằng nhiều hình thức phong phú.

– Chuyên đề Dân tộc thiểu số và Miền núi được thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp phát một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Chuyên đề gồm 48 trang trên khổ A4, trong đó 4 trang bìa in màu trên giấy couche, các trang còn lại in màu. Chuyên đề tập trung thông tin tuyên truyền phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn trên cả nước. Các chuyên mục nổi bật như Kinh tế, Văn hóa, Gương sáng soi chung, Phong tục mọi miền, Phóng sự ảnh, Nhìn ra thế giới… có nội dung, hình thức sát với thực tiễn,phù hợpvới trình độ dân trí, bản sắc vănhóa, phong tục, tập quán của đồng bào, sử dụng nhiều ảnh để giúp đồng bào dễ đọc, dễ nhớ, dễ làm theo.

Thống kê số liệu

Hướng dẫn liên quan

Chưa có bình luận

Chưa có bình luận...