Đọc báoTin nhanh

Báo Pháp Luật

Cập nhật nhanh thông tin nóng nhất 24h, các vấn đề thời sự, xã hội, pháp luật, an ninh trật tự ở Việt Nam, tin quốc tế hàng ngày - Ho Chi Minh City Law Newspaper

Nhãn:

Về Báo Pháp Luật Việt Nam

Báo Pháp Luật

Báo Pháp luật Việt Nam (Phiên bản báo điện tử: baophapluat.vn) là một tờ báo thuộc Bộ Tư pháp Việt Nam có trụ sở tại Thành phố Hà Nội. Ngày 10 tháng 7 năm 1985, Pháp luật Việt Nam ra số báo đầu tiên. Ngày 8 tháng 5 năm 2015, Báo điện tử Pháp luật Việt Nam được cấp phép hoạt động theo giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Báo Pháp Luật Việt Nam là cơ quan báo chí, truyền thông, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, theo Luật Báo chí và các quy định của Nhà nước về hoạt động báo chí, truyền thông; thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong nước và quốc tế.

Chức năng

1. Báo Pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là Báo) là cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp, thực hiện chức năng thông tin về các hoạt động của Bộ Tư pháp, ngành Tư pháp và các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội trong nước và quốc tế; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, hoạt động xây dựng, thi hành pháp luật và công tác tư pháp phục vụ yêu cầu quản lý của Bộ Tư pháp, đáp ứng nhu cầu của xã hội về thông tin, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật và hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật, phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Báo chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tư pháp và sự quản lý nhà nước về báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông; định hướng hoạt động của Ban Tuyên giáo Trung ương.

2. Báo là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp, có trụ sở tại Hà Nội; có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Báo Pháp Luật

Một số nhiệm vụ chính

– Sản xuất các ấn phẩm báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp phù hợp với chức năng, tôn chỉ, mục đích và quy định của pháp luật về báo chí, thông tin và truyền thông.

– Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các hoạt động xây dựng, thi hành pháp luật và hoạt động tư pháp thông qua công tác xuất bản các sản phẩm đó.

– Phát hiện, nêu gương, cổ vũ các phong trào thi đua, các nhân tố mới, điển hình, người tốt việc tốt trong đời sống xã hội và trong hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp.

– Thực hiện các hoạt động kinh doanh dịch vụ thông tin, truyền thông và các dịch vụ khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với quy định của pháp luật.

– Và các nhiệm vụ khác nêu trên.

Thống kê số liệu

Hướng dẫn liên quan

Chưa có bình luận

Chưa có bình luận...