Doanh thu phòng vé “Guardians of the Galaxy Vol. 3” vượt 600 triệu nhân dân tệ

Phim3 tháng trước đăng herry
42 0
Doanh thu phòng vé

Theo dữ liệu thời gian thực từ Beacon Professional Edition, tính đến 19:3 ngày 12 tháng 6, doanh thu phòng vé của bộ phim “Guardians of the Galaxy Vol. 3” đã vượt quá 600 triệu nhân dân tệ.

 

© Bản quyền tuyên bố

Bài liên quan

Chưa có bình luận

Chưa có bình luận...