Danh sách và phân tích các nhân vật đã xuất hiện trong Trấn Hồn Nhai – Đội ngũ của Tảo Yểm Binh

Hoạt hình4 tháng trước đăng april
59 0
Danh sách và phân tích các nhân vật đã xuất hiện trong Trấn Hồn Nhai - Đội ngũ của Tảo Yểm Binh

Trấn Hồn Nhai-Đội ngũ của Tảo Yểm Binh

Nguyên trấn hồn sĩ của Lạc Hỏa Đạo: Lệ Hỏa Tướng Quân Tảo Yểm Binh; Linh Hộ Vệ – Vu Khấn (thời niên thiếu, đã hy sinh trong trận chiến), Hứa Xá, Điển Quy, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyển, Từ Hoảng, Trương Hách, Trương Lão (linh nhân võ, tiềm năng lớn, có nền tảng gia tộc mạnh mẽ… được Tảo Thái Thượng công nhận, nhận được sức mạnh Long Hạt của Thập Điện Diêm Lạc, mở khóa hình dạng “Long Hoàng Vương”, hiện tại đã vượt qua giới hạn, hoàn toàn hoá thành Võ Thần, mở khóa hình dạng Hỏa Sát Thần, Bảy Võ Tướng biến thành Bảy Con Rồng Lửa, sức mạnh của Tảo Yểm Binh đã bước vào lĩnh vực Vô Gian, và đã đánh bại A Sa Đế Lạp, chiếm lĩnh thành trì Ta Ta Lôc, mười Hiệp Sĩ cũng chọn ông làm vua, Tảo Yểm Binh trở thành lãnh đạo mới của tổ chức vương quốc).

Vũ khí gia truyền – Thập Điện Diêm La

Hạ Linh;Thiên Xuân Viên (Thân thể tu luyện Thanh Dương Vô Cực Hành đã năm trăm năm, bảo vật “Tinh Phong Hóa Thạch” hà lực Tiên, Ma, có thể biến đổi tạm thời Linh Võ Lính hoặc Ma Võ Lính cho Linh Võ Lính của người cư trú, nhưng hình dạng Ma Võ Lính dễ mất kiểm soát và hoảng loạn, và viên thuốc trong Tinh Phong Hóa Thạch cũng có thể giúp người cư trú phục hồi nhanh chóng về năng lực linh hồn và thương tích, ngoài ra, Thiên Xuân Viên còn có Linh Thú – Yêu Vương Thú, hiện tại do Át Sát Lạt phá hủy bức tường thiên cung của Vô Cực, dẫn đến Tinh Phong Hóa Thạch đột ngột yếu đi, Thiên Xuân Viên cũng bị ảnh hưởng, trong trận đấu với Kém Mã La, cô ngất xỉu, suýt bị Kém Mã La lợi dụng, trong tình thế nguy cấp, Thiên Xuân Viên một lần nữa sử dụng sức mạnh của Hóa Thạch, dẫn đến sự biến thành Ma hoàn toàn, dựa vào ý thức còn lại để phong ấn cả Thiên Xuân Viên và chính mình, cách duy nhất để cứu cô là khôi phục lại cây Tinh Hài).

Thủ Linh Tướng của Phố Nguyên Phù Lâm/Phố Nguyên Bồ Đề:Bắc Lạc Sư Môn; Thần Hộ Linh – Thạch Linh Minh (thú võ linh, lấy cảm hứng từ Tôn Ngộ Không, hiện đang là một con khỉ mất trí nhớ, có tình cảm đặc biệt với cây Bồ Đề, sử dụng một cái gậy Long Phồn Ban Nhẫn, là một trong những tay đấm trong nhóm, theo thiết lập mới nhất, Hưng Phong gọi Thạch Linh Minh là một trong hai vị thần chiến của mình, trong đó một trong số đó là Hình Thiên, ở núi Thiên Hiệt, tất cả các kẻ thù chưa biết gì đều hướng đến Thạch Linh Minh, và trước đó, trong một trận chiến của các vị thần, nhiều chiến binh thần đã ngã xuống núi Thiên Hiệt, họ đều từng bị Thạch Linh Minh đánh bại trước khi mất trí nhớ, danh tính thực sự của Thạch Linh Minh có thể là Tôn Ngộ Không).

Thủ Linh Tướng của Phố Nguyên Lăng Phong:Ứng Phong Trạch; Thần Hộ Linh – Phong Ma Thú Phi Liêm (ma võ linh, đã từng bùng nổ và phá hủy nửa phố Lăng Phong. Ứng Phong Trạch là người tộc Tháp Phong, có thể sử dụng gió để tạo ra lưỡi gươm, là một trong những tay đấm trong nhóm, đảm nhận vai trò tốc độ, và có thể kết hợp đặc biệt với Phi Liêm, sau khi hợp nhất, sức mạnh tăng gấp đôi, chị gái là Yến Tiểu Tiểu)

Hiện tại, người đảm nhận vị trí Thủ Lô Xáp Thị Trấn: Máy Bay Ném Bom Tào Huyền Minh; Thần Hộ Linh – Bát Bích Thang Mãng Xà Đường Lưu Vũ (nhân võ linh, Thạch Linh Minh thông thạo 72 chiêu lệnh bí mật của Đường Môn, sử dụng độc hại mà không có hình thức, trước khi qua đời, đã giết hại 400 người sống của Đường Môn để có được bảo vật của Đường Môn, nhưng tha cho một đứa trẻ, sau khi chết, bị Tảo Tiếu Tiếu đánh bại ở Lô Xáp Thị Trấn, bị giam trong Lô Xáp Thị Trấn, và được Tào Huyền Minh không có thần hộ linh thu phục, trở thành thần hộ linh của Tào Huyền Minh)

Thiên Bản Phố Trấn: Quách Tiêu Dao; Thần Hộ Linh – Quách Gia (nhân võ linh, thần hộ linh không chiến đấu, biết sử dụng phép thuật hệ lửa – Hắc Vũ Thang Hỏa Chấn, là thần hộ linh kiểu kiểm soát trong trận đấu. Trong tác phẩm này, tác giả đã chỉ định khả năng sắp xếp quân đội của Quách Gia vượt trội hơn cả Khổng Minh Đạo qua lời nói của chư quân đấu).

© Bản quyền tuyên bố

Bài liên quan

Chưa có bình luận

Chưa có bình luận...